vineri, 29 iunie 2012

DIN GOANA SCRIITURII

Şerpie şi ciulini/ făptura suavă a nopţii/ Cuvântul – căderea unei pene vii (Pastel I)   
Un deal înflorit/ Şi bunicul caligrafiind un rând interminabil de fluturi./ Soldaţii din grădină sunt încă vii/ Stâng drept stângul/ Supavieţuim exersând mecanismele vântului. (Pastel II)        
Din peşti se descuamează o apă de apă/ Săbii verzi de soare hai-hui./ O lighioană mică trece/ În gura zimţată a vulpii. (Pastel III)

Anca Şerban Gaiu a prezentat un grupaj de şapte texte/ pasteluri frumos realizate care par scrise dintr-o suflare şi care transmit starea; are şi mici asperităţi ce pot fi uşor eliminate.” (Radu Vartolomei)
“Se vede că are instinct – în sensul că scrisul necontrolat/ spontan îi face bine; structura de haiku de genul: cuvântul – căderea unei pene vii pare la ea acasă; are imagini frumoase ca poezie şi ca paradox; să renunţe la termenii luaţi din raft.” (Victor Cilincă)  
“Texte inegale valoric.” (Andrei Velea)
“Poezii scrise într-un stil lejer şi plăcut – de tabără de seară, parcă.” (Violeta Bobe)
“Texte scrise dintr-un foc, cu încărcătură mai mult sau mai puţin sentimentală.” (Florin Buzdugan)
“Un stil care nu mă atrage.” (Ionuţ Vasiliu)
“Au un mesaj ascuns – un tablou în spatele tabloului – care trezeşte imaginaţia.” (Iulia Roman)
“Mici flash-uri din viaţa/ intimitatea autoarei; starea creată duce cu gândul la Cehov; imagini vii, captivante.” (Claudia Samoilă)
“Un grup închegat de texte – programatic – cu tentă de haiku, pe alocuri; expresii inedite alăturate unor imagini brute/ intense şi unor metafore naive, chiar desuete; grupajul vorbeşte grav despre natura – natură şi despre natura – umană  în termeni minimalişti; dă senzaţia de suprarealism – în sensul ponderii conştientului şi analizei la microscop a vieţii exterioare; textele transmit, pe lângă senzaţii vizuale, şi senzaţii olfactive şi tactile – ceea ce o avantajează.” (Simona Vartolomei)
“Eul liric mi-a propus un plăcut antrenament al ochilor: ochiul deznădejdii, ochiul absurdului, ochiul demitizării, ochiul falsei exaltări; imaginile trăiesc prin intermediul unor amintiri sau al unor realităţi diferite care, în goanna scriiturii, par a se îngemăna fără a-şi pierde esenţa.” (Radu Dragomir)     


Remarcăm şi cu acest prilej succesul prietenilor şi colegilor noştri de cenaclu Alexandru Maria, Tatiana Nona Ciofu şi Florin Buzdugan care s-au întors de la Ipoteşti premiaţi şi recompensaţi la cea de-a  XXXI-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene “Porni Luceafărul” (14 – 16 iunie, Botoşani): Alexandru Maria – publicarea cărţii de debut Omul metodă de către Editura Convorbiri Literare – ca recompensă a premiului câştigat în ediţia de anul trecut a concursului; Tatiana Nona Ciofu – premiul Editurii Alfa Iaşi şi Florin Buzdugan – premiul Editurii Junimea Iaşi şi al revistei Viaţa Românească – ale căror manuscrise vor fi cărţi publicate şi lansate anul viitor la Botoşani.                 
Ion Avram

Astăzi, la ora 18,00, la sediul cotidianului Viaţa Liberă, citeşte Andrei Velea.     


joi, 21 iunie 2012

Oraşul de teracotă


de Octavian Miclescu


Se trezi de dimineaţă, ca de obicei, îşi luă tablele şi plecă la poartă. Krasna dădea cu mătura prin curtea păsărilor ridicînd mai mult praful decît să facă curat. Ajuns la poartă, îşi arînja tabla pe o băncuţă din trei şipci, piesele, apoi începea să arunce zarurile dintr-o parte într-alta, calm, fără a muta vreuna din piese. Doar părea că face în minte diverse calcule, scheme de apărare sau de atac împotriva unui adversar imaginar, mult aşteptat. Femeile mai evlavioase îl ocoleau crezînd că toată ziua joacă table cu dracul însuşi şi începeau să tot scuipe în sîn şi să facă cruci strîmbe peste îmbrăcămintele ponosite,iar odată ajunse acasă se năpusteau în odaie făcînd mătănii pentru a nu supăra pe Domnul pentru că-l întâlnise pe Ule şi dracul său amator de table.
Prînzul veni şi dete peste Ule tot la poartă aruncînd zaruri. Krasna culesese cîteva roşii, unele mai crude, altele mai putrezite pentru o salată. Nu-şi vorbiseră toată ziua. Nici nu obişnuiau, de altfel, ea avea să vină la poartă după ce pregăti prînzul, să se aşeze în picioare alături şi să cerceteze cu privirile micul sat din împrejurul lor, copleşit de-o tristeţe şi de-o uscăciune de nedescris, fără să vezi vreun copac, vreo picătura de apa, vreo plantă verde sau ceva cât de cât umed, încît să-ţi apeşi sternul cu palmele şi să spui, Doamne, cît de părăsiţi suntem, uitaţi aici pe vecie de toate forţele naturii, de civilizaţie, rămaşi fără nimic, nimic în afară de praful cenuşiu de culoarea fierului, de culoarea cerului ca o prelungire absurdă şi apăsătoare a uliţelor, de partea cealaltă a orizontului, de unde încetară acum vreo opt ani să mai apară vreun om, vreun animal, ceva, iar toată ţara părea să fi uitat de acest sat cu o singură moară, căci nu mai interesa pe nimeni acum grandioasa clădire a morii, pe care o construiră senatorii ce alergau pe aici după cele patruzeci şi opt de voturi, cu previziuni că acest sat va fi, în cîţiva ani, dovada fericirii noii sale politici, că vor mînca mai bine după construirea morii, dar nici nu terminaseră bine că senatorii dispăruseră, iar autobuzul, care venea din trei în trei sîmbete, oprind la vreo unsprezece kilometri de sat pentru a nu devia de la traseu, încetă să mai circule, iar odată cu el dispăru, aici, în sat, noţiunea de sîmbătă, apoi de duminică, de miercuri, de săptămînă şi de an rămînînd doar cîteva cioturi de zile pînă cînd, într-o după-amiază sătenii se pomeniră doar cu zile urmate de nopţi. De atunci, de pe vremea autobuzului, în sat rămăseseră patruzeci şi opt de oameni, nimeni nu se născuse, nimeni nu murise deşi cu toţii erau foarte bătrîni. Ule era ceva mai tînăr decît ceilalţi, cam cît avea locul acesta, satul. Toţi fuseseră aduşi din toate colţurile ţării pentru a popula şi domestici Bărăganul; printre cei bătrîni umbla o vorbă cum că, demult, imediat după război, oamenii închişi aici, în Bărăgan, ar fi construit un oraş secret ca să-I ferească de inchiziţia cîmpiei şi cea a statului. Înainte se vorbea în şoaptă despre asta, de frică, iar acum tot în şoaptă pentru că nu mai crede nimeni.
Ule îşi strînse fără grabă piesele şi îndoi tabla de joc în timp ce se ridică în capul oaselor, amorţise. Privi şi el uliţa pentru ca apoi să o urmeze pe Krasna pînă-n fundul curţii unde aveau să mănînce salată de roşii aproape putrede. Cînd se aşezară, ea scoase dintr-o cîrpă mototolită o bucată de brînză verde şi tare ca fierul, pe care o linseră în chip de desert. După masă Krasna intră în casă pentru a împleti. Terminase de mult ultimele frînturi de lînă, căci nici oi nu aveau, şi se apucă de despletit plovăre, ciorapi, mănuşi ca apoi să se apuce din nou de împletit. Ule plecă la poartă şă-şi continue partida de table. Lumina molcomă a amezii adormi tot satul lasînd o linişte atît de apăsătoare, încît puteai auzi gîfîitul celor cîteva găini de prin sat.
Atunci, după ce privi o vreme în gol, o porni pentru prima oară prin satul cu o singură moară, unde se născuse şi copilărise alături de Krasna, înainte de a se căsători şi de a rămîne în casa părinţilor, o casă ca toate celelalte din sat, construite din pămînt şi ţăruşi din lemn, acoperite cu petice de carton presat şi tablă care, pe ici pe colo, mai străluceau ruginite pe deasupra gardurilor ştirbe, ridicate ca adevărate fortăreţe împotriva ciulinilor care mai dădeau năvală în unele seri de toamnă, dansînd pe şuierul vîntului un motiv aproape macabru în lungul celor trei uliţe, la capătul cărora se oprise acum Ule, iar în faţa lui se desfăcea aceeaşi cîmpie diabolică prin calmitatea şi liniştea ei, cu drumul îngust, tărăgănat ca de om beat, ce ducea spre nord, cu fîntîna ce era şi ea departe de sat arătînd nehotărîtă cu o cumpănă nu tocmai dreaptă înspre văzduh şi cu cerul mult prea jos, ca o domnişoară bătrînă, o soră mai mare a pămîntului crăpat de salpetru(?), căci semănau leit încât el putea vedea crăpăturile oglindite pe deasupra capului de puteai jura că nu sunt nori ci, pur şi simplu, crăpase cerul de secetă.
Scurta plimbare îl făcu să se simtă mai bine şi începu să fluiere uşor, să îngîne un fluierat, de fapt, căci nu ştia să fluiere. Mări pasul pentru a ajunge de grabă acasă, să-şi vadă femeia fără de care nu putea să se simtă în largul său pentru prea mult timp şi o găsi întristată, cu andrelele alături, pe marginea patului, iar o lacrimă îi ungea obrazul, pornită dintr-un regret al vieţii adînc săpat în suflet şi din lipsa vreunui prunc pe care să-l iubească şi să-l crească, aşa cum auziseră ei cîndva, pe la părinţii ori bunicii lor.
– Anul ăsta cred că am să mor, Ule!
El încremenise undeva între uşă şi pat cu privirea cercetînd lacrima de pe obrazul Krasnei. Era a doua sau a treia oară cînd îşi vorbiseră de la căsătorie în coace, ba chiar mai de mult căci tinereţile lor se aflau acum undeva în urmă, îngropate în istorie, dar ce era cu anul ăsta, se întrebă, însă îi era teamă să mai facă un efort pentru a se apropia de pat şi rămase locului urmărind traiectoria sinuoasă a lacrimii.
– Am să mor anul ăsta!
Acum auzise, i se desfundaseră urechile şi înaintă spre ea prin cameră ca şi cum ar fi încercat din răsputeri să nu răstoarne şi să spargă ceva de mare valoare.
– Nu, n-ai să mori!
Acest nu, n-ai să mori, sună mai mult ca gîjîitul unui mut, se lovi de trei, patru ori de pereţi şi ţîşni afară, în curte lovind în treacăt şipcile gardurilor şi răspîndi în tot satul o veste groaznică şi bizară în acelaşi timp, cineva avea să moară în cele din urmă în acest sat cu o singură moară, fără vreun cimitir, după cum auziseră de pe la părinţii lor că ar fi avut fiecare sat, dar nimeni nu făcu vreunul pentru că nu ştiau cum arată; nu, n-ai să mori, repetă Ule mai hotărît şi mai articulat.
– Ba am să mor, să ştii! Iar cînd se va întîmpla, vreau să mă laşi aici, în pat, sprijinită de perete şi cu faţa spre fereastră.
Lacrimile sfîrîiau pe obrazul stafidit ajungînd cu chiu cu vai în vîrful bărbiei, unde se evaporau în aerul încăperii; Ule respira greu ca şi cum ar fi vîslit o zi întreagă: era emoţionat şi se priveau în liniştea după-amezei. Aşa vorbiră pînă spre seară, cînd Ule plecă în sat să caute, nu ştia ce, dar simţea o nevoie acută de a căuta, căci intervenise un lucru în viaţa sa care i-o schimbase, nu mai putea juca table, nu va mai avea aceeaşi viaţă pentru că, pe cît se pare, Krasna avea să moară anul acesta, îşi spuse complet încrezător în vorbele femeii, mai ales în acele picături de udătură ce-i năvăleau din colţul ochilor pe chip, semn neîndoielnic al anului morţii femeii pe care a iubit-o din copilărie, căci simţea că o are pe Krasna tocmai din primii ani ai prunciei, chiar de dinainte, se născuseră alături, şi-şi repetă asta în gând in timp ce colinda uliţele pline de zvonuri cum că femeia lui Ule va muri curînd, iar undeva, într-unul din capetele satului, cîteva familii se pregăteau de înmormîntare, căci săraca Krasna era rece de ceva zile ca nopţile de iarnă.
Nu găsi nimic în sat care să-i dea, undeva în interiorul lui, sentimentul de înmormîntare şi se întoarse acasă, se aşeză pe marginea patului unde Krasna tocmai adormise cu lacrimile uscate pe ambii obraji întineriţi faţă de după-amiază, da, într-adevăr, în ochii lui întinerea miraculos stăpînită de un somn adînc şi liniştit, încît atunci cînd se trezi ridurile aproape că-i dispăruseră în pielea netedă şi vorbiră în continuare nemaisăturîndu-se de atîtea vorbe care invadau camera, casa, se înghesuiau prin pod şi respirai cu greutate aerul acela încărcat de fel de fel de cuvinte plutitoare sau ce se tîrau pe la picioarele patului, încît Krasna se văzu nevoită să-şi mişte mîinile ca şi cum ar da de-oparte o perdea imaginară şi se ridică în capul oaselor pentru a-i povesti iubitului ei, ah Doamne, frumos mai e să vorbeşti, să iubeşti vorbind, şi ştii, pe cînd era linişte aici, iar tu rămîneai la poartă, am descoperit ceva extraordinar dedesupt, arătă plină de iubire în jos, spre beci, iar sprîncenele ei deveniră mai vii ca niciodată la fel cu întregul chip desfigurat de tinereţe şi de frumuseţea vorbelor dimprejurul lor, care se revărsau din toate crăpăturile afară, în curte, şi fluviul continua să-şi croiască drum prin şanţurule uliţei, apoi pe cea care tăia cîmpia, iar cînd depăşi fîntîna cu apă sălcie, Krasna îi povesti totul despre averea lor din beci, despre treptele cele roşii din teracotă care coborau pînă undeva în apropierea centrului pămîntului, iar la capătul lor se desfăşura oraşul, unul mai mare decît cel mai mare oraş din lume şi mai părăsit decît cel mai părăsit oraş din lume, plin de pereţi din teracotă roşie, cu multe străzi şi bulevarde, iubitule, cu vitrine şi maşini moarte alături pe trotuarele cu stîlpi înalţi pentru iluminat, pe care nu i-a văzut niciodată arzînd de cînd se plimbă pe acolo, de vreo patru duzini de alte duzini de zile, căci înşiruirea zilelor o pierduse de pe vremea dispariţiei autobuzului din trei în trei sîmbete, cînd cîmpia îşi pierdu întreg calendarul lăsînd oamenii doar cu o simplă înşiruire de întuneric şi lumină, acolo însă, îi povestea cu sufletul la gură, simţea o mică adiere a unor zile, ce îi stîrneau într-un mod ciudat amintiri din anii prunciei şi din vremurile în care nu-şi vorbeau, nici acolo nu auzeai nimic, dar înţelegeai povestea fiecărei cărămizi, fiecărui bulevard şi acest loc, dragul meu, m-a învăţat cum este să vorbim, să ne îmbrăţişăm cu vorbele, şi într-adevăr accentul ei se deosebea cu mult faţă de al lui, care cu mari eforturi reuşea să articuleze puţinele cuvinte pe care le cunoştea şi să-şi înţeleagă femeia iubită ce stătea în faţa lui, neajutorată în mîinile frigurilor morţii, ultimelor clipe umbrite de acest delir de cuvinte din cauza cărora îl usturau acum ochii şi, pentru prima oară în viaţă, simţi acele bobiţe de udătură întîi umezindu-i ochii, apoi curgîndu-i pe obraz, dar înăuntrul său nu simţi nimic deosebit, ci o tristă durere pricinuită de vederea acestei femei ce era cuprinsă de delir şi povestind lucruri bizare ce-l buimăceau, căci, doamne, ce frumoasă era liniştea din sat, iar acum cea mai mică frîntură de linişte părea sumbră, sinistră aruncată peste lucrurile din jur, şi dacă îţi încordai bine auzul puteai distinge scîrţîitul mobilei sub apăsarea ei, lucru ce te făcea conştient de faptul că satul se schimbase radical odată cu revărsarea aceea de vorbe aducînd la viaţă un monstru adormit al acestei cîmpii cu nimic sinistră prin liniştea, canicula şi sărăcia ei de aprope o duzină de veacuri, nu, n-ai să mori, repetă cu un accent puternic dar nehotărît, iar ea păru că observă pentru o clipă lipsa de convinge a preaiubitului ei soţ şi porni pentru prima oară să-l sărute, însă perdeaua tot mai densă de vorbe dintre ei făcu imposibilă atingerea buzelor , se sărutară în vînt, iar ea părea tot mai tînără cu unghiile înroşite şi sprîncenele mai arcuite decît le cunoştea el, uluit de schimbările femeii sale, cu gîndul că aşa ar trebui să fie moartea, frumoasă şi tînără, căci satul nu cunoscuse niciodată un astfel de eveniment, temîndu-se că ea va muri, va pleca cine ştie unde şi n-o va mai vedea vreodată, dar ea muri spre dimineaţă cînd Ule crezu că adormise obosită de delirul din noaptea precedentă şi după ce o aşeză cu grijă în lungul patului ieşi la poartă cu placa de table îndoită la subraţ, în căutarea aceluiaşi partener de joc necunoscut şi nevăzut de nimeni, decît poate de el, ce arunca zarurile ca într-un gol imens, cu mişcări obosite ale mîinilor, cearcăne învineţite în jurul ochilor iar sprîncenele înăsprite la fel ca buzele strînse şi încrestate de neliniştea ce-l stăpînea şi bună ziua, se pomeni că articulează în timp ce un bărbat se apropia de el şi de tabla de joc.
– Bună ziua, se auzi din zumzetul nemaiîntîlnit în sat pînă acum. A murit Krasna, nu?
– Da, i se răspunse bărbatului, a murit azinoapte.
Au pornit amîndoi pînă-n fundul curţii unde se afla moarta. Spre surprinderea amîndorura, femeia se mai afla încă acolo, întinsă în lungul patului, cu obrajii netezi şi uşor înroşiţi, mult mai tînără decît o ştiau Ule şi restul sătenilor. Ule simţi pentru a doua oară o uşoară emoţie în coşul pieptului, iar bărbatul rămase încremenit în tocul uşii, cu ochii holbaţi la tînăra întinsă pe pat iar buzele zvîcneau ca şi cum ar fi vrut să spună ceva, însă nu reuşi să scoată vreun sunet; cunoscuse moartea şi nu se aştepta să fie într-atît de frumoasă. De emoţie, fugi pe poteca de lîngă casă şi ţîşni în uliţă alergînd spre casă. Repede se duse vestea că, într-adevăr, Krasna muri cu o noapte în urmă, iar moartea o transfigură într-un hal de nerecunoscut, încît satul vuia de frumuseţea morţii, iar multe femei deveniseră invidioase pe Krasna şi pe moartea ei atît de frumoasă şi bărbaţii îl invidiau pe Ule de aşa soţie.
După vreo două săptămîni, femeia arăta la fel iar Ule, împins de săteni, o îngropă la cîţiva paşi de fîntînă, după cum povestea bătrînul satului, Iabob, că ar fi făcut părinţii lor odată. Atunci Ule simţi prima bobiţă de udătură pornită chiar din străfundul pieptului prin colţul ochilor şi puse degetul s-o prindă, dar din cauza secetei lacrima începu să sfîrîie acolo, pe buricul degetului, şi dispăru sub privirile lui. Sătenii nu băgară de seamă acest amănunt şi pornică fiecare spre casă, iar Ule rămase cu gîndul că va muri şi el şi se bucură într-atît încît simţea cum i se umple inima de bucurie, de-şi simţea gîtlejul sufocat de nerăbdare şi plecă în fugă acasă pentru a muri, of doamne, ce frumuseţe, îşi spuse mai repede decît bătăile inimii, care îi lovea pieptul din interior ca niciodată. Ajuns în camera unde murise Krasna, se întinse în pat şi începu aşteptarea, se foi de pe o parte pe alta, căuta ceva care îi era folositor la a-şi vedea chipul şi nu găsi nimic, nu avea nici o oglindă, dar simţea nevoia de a-şi vedea chipul, fruntea, ochii, şi se nelinişti căci nu simţea pe trupul lui vreun semn de frumuseţe, şi nici într-un caz una atît de mare încît să moară, se gîndi că i s-o fi părut întîmplarea cu acea picătură, îşi luă inima în dinţi, se ridică iute din par şi, după ce îşi pipăi atent chipul, nimic care să semene cu frumuseţea, spuse alergînd pe una din uliţe spre casa bărbatului ce se interesase de moartea Krasnei, una deosebită, îşi închipuia aruncînd tălpile prin praful ce se uscase după acel potop de vorbe revărsat prin toate colţurile satului pînă hăt, în zare unde continua cîmpia la fel de ruginită ca acum două săptămîni, ca acum un secol, dar nu găsi nici o casă care să-i inspire faptul că acolo ar fi putut locui acel bărbat, parcă îl văd, înalt, bine legat, cu o barbă grizonată şi stufoasă, pînă aproape de mijloc şi părul la fel de lung şi lipsit de acea putere a culorii din tinereţe, iar tabloul se completa încet-încet în mintea lui Ule în timp ce se îndrepta spre casă înfrînt, asudat de efortul aducerii aminte a acelui bărbat ce se interesa de Krasna, apoi de Krasna pe cînd era soţia lui, bătrînă şi tăcută, căci acum toată lumea luase obiceiul ei de a vorbi, stîrnind atîta larmă că alungaseră calmitatea cîmpiei, obicei învăţat de la acel oraş de teracotă din delirul ei, din beciul casei lor spre care se îndrepta acum Ule măturînd cu picioarele praful Bărăganului ce pufăia în urma lui şi, odată ajuns la uşile beciului, se încordă să tragă de belciugele ruginite, iar primii ciulini ai toamnei se rostogoleau iuţi prin sat şi vîntul începea să şuiere în şoaptă pe cînd el porni spre oraşul de teracotă pe nişte trepte înguste roşii, şi pe cît cobora pe atît lumina cîmpiei pălea, pînă cînd dispăru de tot odată cu cea a cerului, a soarelui, şi se afunda cu mişcări lente şi tainice lăsînd în urmă încetul cu încetul satul acela cu o singură moară, lipsit de zilele calendarului şi de atobuzul din trei în trei sîmbete, iar treptele aleii începură din nou a prinde culoare, tot una roşiatecă, alunecînd molcom una după alta pînă la capătul aleii care dădea într-un bulevard vast care, după ce trecu printr-un gang, i se desfăcea în faţa ochilor asemeni unui evantai, cu stîlpi de iluminat, înălţaţi de-o parte şi de alta a bulevardului, care spărgea cu un bubuit puternic liniştea din timpanele lui Ule prin fel de fel de automobile, trecători certăreţi, încît simţi o presiune ameninţătoare în urechi şi îşi vorbea singur, dus de acel val de oameni, fiecare cu drumul său, doamne, de-aş ajunge mai repede acasă, dar împletindu-se într-un uriaş lanţ ce zornăia zgomotos pe dalele de teracotă ale trotuarelor, totuşi avu curajul de a se opri la un chioşc de ziare pentru a întreba urîcios aveţi chibrituri, iar dinăuntru i se răspunse că da şi începu o tornadă de nume de fabrici de chibrituri, iar el ceru două duzini la nimereală căci tare se grăbea, de-aş ajunge mai repede acasă, doamne, luă în grabă şi un ziar stufos ca apoi, după ce le aruncă în diplomat, să mărească pasul, să cotească la dreapta pe o stradă mai puţin aglomerată dar cam la fel de lată şi să alerge spre o staţie de tramvai pentru a se urca în ultimul moment într-unul, ştiind că aceasta este ultima cursă şi, dacă l-ar fi pierdut, cu siguranţă ar fi trebiut să traverseze pe jos trei sferturi de oraş, şi nu era chip de a lua vreun taxi, căci în ce metropolă eşti în siguranţă într-unul din astfel de automobile, gîdea de fiecare dată cînd era pe punctul de pierde ultimul tramvai, cu luminile sale difuze aruncate în semiobscuritatea bulevardelor, ca într-un sfîrşit străzile să se îngusteze din ce în ce mai mult, iar Ule, cu puţin înainte de a se sfîrşi cursa, să coboare în ultima sa staţie, cu valiza într-o mînă, cu sacoul aruncat pe braţul celălalt şi cu răsuflarea întretăiată de bătăile rapide ale inimii pe treptele celor şapte etaje pe care era nevoit să le urce la fiecare sfîrşit de zi, înainte ca uşa să se deschidă, să arunce sacoul în cuierul de la intrare şi să se aşeză la masă; Krasna era o bună gospodină, iar după ce mîncară de seră, făcură dragoste pînă spre dimineaţă, cînd teama ca ea să moară îl va încerca din nou.
joi, 14 iunie 2012

ÎNTRE ŢIPĂT ŞI TÂNGUIRE


o tulpină de trandafir ruptă/ este din fire desvrăjită/ tot aşa cum neiubirea multă/ ne frânge în interior/ ca o tijă zdrenţuită/ de floare tocată mărunt cu satârul.          
 (Stela Iorgakabuki)
Despre poezia Stelei Iorga, eşti tentat să crezi că nu mai ai ce spune – întrucât ea este,  de-acum, o poetă cunoscută şi/ sau recunoscută, textele sale fiind analizate, comentate, criticate într-o serie de publicaţii de profil sau în diverse situaţii şi cu diferite ocazii, într-un cadru mai mult sau mai pţin festiv, mai mult sau mai puţin organizat, dar cultural, desigur.
În grupajul de zece texte prezentat vineri în cenaclul Noduri şi Semne, Stela Iorga vine cu un motiv nou: cel al trandafirului ca mesager al unor trăiri interioare pe cât de acute pe atât de bine strunite şi al nostalgiei unei iubiri neîmplinite/ sau, poate, reprimată la care autoarea se raportează/ referă cu o blândă duritate (apropos de ghimpii trandafirului), cu o înverşunată concizie, cu o filigranată discreţie.
Găsim în grupajul prezentat un soi de întoarcere spre sine dintr-o perspectivă nouă – aceea a înţelegerii vieţii/ lumii, a acceptării acestei înţelegeri, resemnându-se într-o definitivă contemplare.
“Are nişte constante – iubirea şi raportarea la lume a eului liric care este într-o armonie cu natura sau, mai bine zis, cu proiecţia sentimentelor asupra naturii, poemele fiind ca un ţipăt, ca o tânguire” – a zis Nicoleta Onofrei. Radu Dragomir afirmă că poemele sunt echilibrate şi că nici imaginile, nici metaforele (destul de acide) nu distrug confortul sufletesc la parcurgerea textului.
“Poeme mai calme şi mai resemnate decât cele cunoscute” – observă Florin Buzdugan, sau “transmit o maturitate spirituală a resemnării în faţa realităţii a unui suflet încercat” – vede Ana Maria Panagatos. “Fără cusur” – se exprimă succinct Paul Berenştain.
“O voce feminină ce strigă dintr-un trup răpus de încercările vieţii, o reprezentare florală a sufletului, a unei tinereţi invocate şi regretate cu ascuţimea/ stringenţa ghimpelui de trandafir” – conchide şcolăreşte Violeta Bobe.             
               
Ion Avram
Vineri, la ora 18,00, la sediul cotidianului Viaţa Liberă, citeşte Octavian Miclescu.     

(Relaţii privind activitatea cenaclului Noduri şi Semne – tel. 0746167284)            

duminică, 10 iunie 2012

"mai întâi i-au legat braţele"... (poeme Daniel D. Marin)


daniel d. marin a debutat cu volumul Oră de vârf (Ed. Geea, 2003), pentru care a primit Premiul pentru Poezie la Festivalul Naţional „Duiliu Zamfirescu” (2003) şi a fost nominalizat la Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Prima (2004). în 2008 a publicat Aşa cum a fost (Ed. Vinea), iar în 2009 L-am luat deoparte şi i-am spus (Ed. Brumar), pentru care a primit Premiul „Marin Mincu” (2010). a realizat rubrici, interviuri şi anchete literare pentru mai multe reviste din România şi a participat la lecturi publice în Spania şi Germania. este realizatorul antologiei Poezia antiutopică. O antologie a douămiismului poetic românesc (Ed. Paralela 45, 2010). în prezent este editor pe site-ul cultural RoLiteratura şi redactor asociat la revista Zon@ Literarătoată seara

mai întâi i-au legat braţele la spate
cu o funie, el râdea ca un dement,
le scuipa sânge în ochi şi ei se temeau,
aşa că l-au băgat într-un sac gros de plastic
pe care l-au strâns bine, apoi l-au aruncat repede
într-un beci. s-au rugat trei nopţi neîncetat pentru
sufletul lui.

într-o seară, s-a întâmplat să se strângă
toţi la crâşmă. râdeau şi băutura le înmuiase
spaima din suflet. atunci au scos
mesele afară, le-au aşezat una lângă alta
ca la o înmormântare şi s-au desfătat aşa
seara întreagă.

dimineaţa, umbrele lor se înfigeau
în asfaltul rece şi ei se fereau unul
de celălalt, de parcă ştiau într-un fel
că şi el fusese acolo
împreună cu ei şi băuse şi se desfătase
la masa lor toată seara.
băiatul vecinei de deasupra

Tudor este doar băiatul vecinei de deasupra
care se ocupă câteodată cu vrăji. în toate nopţile îi
aud paşii mărunţi prin tavan
ştiu că ia forma unui taur
şi se smuceşte în camera lui
cu postere pe toţi pereţii în timp ce eu
ca de obicei deschid fereastra şi privesc luna roşie.
 
dimineaţa Tudor cumpără lapte de la magazinul
din colţ şi merge pe stradă vorbind cu
o fată frumoasă tot felul de chestii neobişnuite că
te şi miri de unde naiba le ştie.

Tudor are fruntea lată părul negru zburlit
ochi întunecaţi obraji tari rotunzi cizme de cowboy
umblă fără sfială printre oameni şi râde adesea.

Tudor este doar băiatul vecinei de deasupra
o femeie mică îmbrăcată mereu în negru.
în toate nopţile aud cum izbeşte
cu fruntea lui lată pereţii
cum tropăie cu copitele apoi brusc se linişteşte sub
mâinile mamei care îl mângâie uşor ca pe un copil speriat
sâmbătă, 9 iunie 2012

lectură stela iorga, iunie 2012                                                       ***

                                                din ce în ce
                                                mai încet trandafirul se stinge
                                                în culoare
                                                de inimă rea
                                                că nu este iubit
                                                de toamnă.
                                                       locul                                                să o scoatem
                                                din statuie
                                                au spus ei
                                                prea a împietrit ea acolo
                                                în lumea ei
                                                de nimeni tulburată
                                                şi au tras-o de mâini
                                                afară
                                                atât de tare
                                                încât i-au rupt
                                                o mână
                                                cea cu care scria
                                                în cer.
soarele inimii                                                încet încet
                                                îmi cad în sine
                                                aşa cum cad petalele
                                                unui trandafir fermecat
                                                întoarse înspre el
                                                înflorind de-a-ndoaselea
                                                spre alt soare
                                                cel al inimii
                                                numai de el văzut
                                                numai de el ştiut.
                                                                                               natură moartă


                                                din nămolul amintirii
                                                a crescut nufărul iubirii
                                                nimic nu îi tulbură pacea
                                                afară de inima mea veşnic sângerândă
                                                care pâlpâie stins
                                                în cupa lui albă. 


        samurai


                                                cu greu îmi număr anii
                                                care se adună precum paginile
                                                unei cărţi de poezie
                                                neştiută de nimeni
                                                în lume
                                                fără spectatori
                                                aşa se trăieşte
                                                aşa se moare
                                                ca la un teatru no
                                                până la ultima
                                                spintecare pe din două
                                                dintr-o singură izbitură                                      
                                                de sus în jos. 
                                                 


       mutaţii


                                                potirul florii
                                                se deschide pentru albină numai
                                                aşa se deschisese ea către el şi lume
                                                nimic nu a mai rămas din floarea aceea
                                                ciudată
                                                jumate în cer jumate pe pământ
                                                afară de un înger blând
                                                cu cercei de cireşe la ureche.

kabuki
                                                o tulpină de trandafir ruptă
                                                este din fire desvrăjită
                                                tot aşa cum neiubirea multă
                                                ne frânge în interior
                                                ca o tijă zdrenţuită
                                                de floare tocată mărunt cu satârul.                                            


      ochii


                                                el era ca o pasăre
                                                fără aripi deloc
                                                el era ca o pasăre
                                                fără cântec deloc
                                                dar el era iubitul meu
                                                şi eu îl iubeam
                                                aşa cum era
                                                doar pentru ochii
                                                rupţi din raiuri de ape.
***
                                                vine o vreme
                                                când trandafirul se obişnuieşte
                                                să îşi vadă floarea căzută
                                                în tina drumului
                                                departe de tulpină
                                                aşa vine vremea
                                                când stela moare
                                                departe de sine
                                                cu capul în cer. 
despărţirea                                               
                                                ghirlande de flori stau atârnate
                                                la urechile verii
                                                trandafirii suie în spirale şiruri şiruri la cer
                                                păsările toate cântă
                                                şi porumbeii tandru uguiesc
                                                cine să omoare
                                                aşa frumoasă fire
                                                s-a întrebat mâhnit călăul.

                                               

joi, 7 iunie 2012

Despre o pasăre ce se naşte din sârmă ghimpată


O iubire hotărâtă ca o stâncă într-un câmp de păpădii, care împleteşte rădăcini dincolo de trepte şi ziduri, care creşte din sârmă ghimpată. Pe cât de sugestive sunt imaginile, pe atât de reuşite şi de puternice sunt poemele Tatianei Nona Ciofu. Poeta foloseşte sau se foloseşte bine de elementele poeziei ei, care reuşesc să redea cu forţă o trăire, un proces, o întâmplare, o stare. Dacă Violeta Bobe descrie poemele Nonei prin feminitate şi iubire, ba chiar prin dulcegărie, Diana Balmuş vede o poezie puternică, echilibrată, calmă, ce ar exprima o dragoste matură şi deloc dulceagă.
Ar putea vorbi, de ce nu, şi despre îmblânzire, aparţinere şi protecţie, mai subtil, dar şi mai implicat, mai trăit, mai dureros, decât a făcut-o, chiar dacă indimenticabil de frumos şi de natural, Exupéry. Sunt fiara care te poartă/ prin pustiul/cu degete vii.// Întinsă la picioarele tale/ aştept să îmi rosteşti numele/ să strigi de nenumărate ori,/ până plămânii tăi devin ecou./Tu crezi că nu te mai aud.../ clipesc leneş/ şi îmi întind grumazul/ privind cum îţi ascuţi colţii de om/ şi adorm.../ Visez că alerg înspre tine/ şi te dobor/ şi tu, zâmbind,/ îmi spui „Gata cu joaca!/ În cuşcă ţi-e locul,/ fii cuminte!”// Şi eu nu înţeleg,/ nu vreau să aud/ şi fug.// Încă mai eşti,// încă te port,/ dormi ca un fetus/ desprins, înfăşurat/ într-o fiară. (Tatiana Nona Ciofu) Stela Iorga observă o evoluţie în expresia lirică, iar dezbaterea metafizică, potrivit acesteia, îi reuşeşte Nonei. „Problematizează sentimentul iubirii mânuind un condei sigur”, a spus Stela Iorga. Simona Toma  vede şi ea o aşezare bună în pagină a poemelor, care curg de la un capăt la altul. Victor Cilincă remarcă faptul că există multă dragoste, dar puţin ritm. Potrivit acestuia, poemele s-ar putea împărţi în două feluri: unele cu o structură mai puţin poetică, cu multă proză, şi altele care au tendinţa de a deveni mici bijuterii de genul haiku-ului. Cu toate acestea, tot Victor spune că, pe lângă faptul că ar fi putut fi gândite într-un singur mare poem pentru că lucrează pe aceeaşi stare, în poemele Nonei există şi multe zone/imagini care au mai fost folosite. Anca Şerban Gaiu a criticat că unele zone ar fi prea retorice, forţate, bărbătoase (sânge, oase dezmembrate, tibii) şi nu rezonează cu lirica fluidă a restului.

Nicoleta Onofrei

Vineri, de pe la 18.00, la sediul cotidianului Viaţa liberă, ne va citi Stela Iorga.

duminică, 3 iunie 2012

Poezii de Tatiana Nona Ciofu


XLI

Ochii lui s-au deschis.
Căutau prin mine.
Şi-atunci m-am fâstâcit
şi-n loc să-i spun să rămână
i-am spus „ia-mă!”,
dar zgomotul străzii
m-a acoperit.
Apoi, printre trepte şi ziduri
asculta cum împletesc rădăcini –
n-aveam loc unde să dormim,
falangele trosneau
şi vorbeam despre muguri,
praful care-mi gâdilă nările,
despre omoplatul stâng,
cum scârţâie câteodată.
Şi el îmi spunea
că oasele lui vor fi noi,
şi nimic nu e
totul devine.
Eu nu cred
decât că suntem.
Când ochii lui se deschid
toate încep.


XLII

Tu erai singurul om singur.
În spatele tău –
fiara de hârtie.

Eu, goală şi întreagă,
nemaifiind până atunci.
Acolo, în cuibul de lumină,
suntem noi.


XLIII

Sunt fiara care te poartă
prin pustiul
cu degete vii.

Întinsă la picioarele tale
aştept să îmi rosteşti numele,
să strigi de nenumărate ori,
până plămânii tăi devin ecou.
Tu crezi că nu te mai aud...
clipesc leneş
şi îmi întind grumazul
privind cum îţi ascuţi colţii de om
şi adorm...
Visez că alerg înspe tine
şi te dobor
şi tu, zâmbind,
îmi spui „Gata cu joaca!
În cuşcă ţi-e locul,
fii cuminte!”

Şi eu nu înţeleg,
nu vreau să aud
şi fug.

Încă mai eşti,
încă te port,
dormi ca un fetus
desprins, înfăşurat
într-o fiară.


XLIV

Mă întind.
Lângă mine
el.
Şoaptele îmi
leagă picioarele, mâinile.
Mă ia în braţe
şi adorm.
Visele se numără
şi se ascund.

Mă întind.
Cineva taie,
scormoneşte,
aşează
şi închide.
În mine
el.


XLV

Nu ne-a rămas
decât ce n-am făcut încă...
N-am hrănit porumbeii,
n-am construit castele de nisip,
n-am urcat nicăieri,
n-am coborât,
nu ne-am pierdut unul de altul,
asta pentru că ne-am jurat
să fim stâncă
într-un câmp de păpădii.
Ne târâm
unul lângă celălalt
şi respirăm adânc
pentru că
cineva ar putea oricând
opri
zborul guguştiucilor.


XLVI

Nu mă voi opri.
Mă învârt
până când tălpile se rod,
apoi tibiile mele,
ca două ţepuşe,
se înfig în pământ.
Rotirea
oaselor dezmembrate.
Mă îngrop
ştiind că mă îngrop.
Linie dreaptă, continuă,
fără vreun punct pierdut pe undeva.
Din mine rămâne umbra,
ca o idee.


XLVII

Mă întorc
păşind pe aleea
cu sârmă ghimpată
şi văd cum din fiecare cui
înmuguresc păsări.

Cu spatele la mine
vorbele, mâinile tale împletite de mult,
se vor împreuna
cu aripile ei nenăscute,
la fel de însetate,
tremurând nerăbdătoare.
Şi eu voi privi
cum din voi
curge primăvara.